При порушенні Позичальником строку повернення кредиту, Позичальник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від розміру кредиту за кожний день прострочення/повернення кредиту. Пеня нараховується до остаточного виконання Позичальником зобов’язань за договором та може бути зупинена Кредитором на власний розсуд. При цьому пеня на проценти не нараховується.

14 днів з можливістю наступного переоформлення без сплати додаткових комісій

Так. Погашення кредиту можна здійснювати з будь-якої точки України шляхом переказу коштів через фін.установу на рахунок, який ви отримаєте при оформленні кредиту.

Комісія за видачу кредиту відсутня!